BETA
Home  |  Inloggen  |  Registreer  |  Zoeken
Index / Politiek / Binnenlandse Politiek / topic: De Samenleving

Headliner: Politiek Nieuws Plaats een nieuw antwoord  
De Samenleving
 De Samenleving - donderdag 11 juni 2015 - 10:42   quote  deeplink  
Samenwerking, Eerlijkheid en Omdenken zijn de sleutels tot succes!

Het is ons duidelijk geworden dat zelfs een actiegroep met de beste intenties, hard wordt tegengewerkt door het maatschappelijke systeem. Op zich logisch, want de gevestigde orde zal zich altijd beschermen tegen een opkomende onrust/opstand. Gezien het feit dat de landelijke media en de vakbonden geen steun willen/durven te geven aan de groeiende opstand, zal deze opstand helaas mondjesmaat groeien.

Groeiende onrust
Er is een groeiende onrust in Nederland, een onrust die wordt veroorzaakt door de marktwerking van de samenleving. Diezelfde onrust krijgt geen gehoor in politiek Den Haag.

Onze maatschappij draait niet om het welzijn van de mens, dier en natuur. Onze maatschappij draait alleen nog maar om de economie/geld, dit ten kosten van de zorg, onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt, voedsel, de harmonie tussen bevolkingsgroepen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Politieke partij
Om er voor te zorgen dat alle benadeelden in de samenleving gehoord zullen worden in Den Haag en er alles op alles gezet zal worden om de mens weer centraal te stellen in de maatschappij, is op 1 februari 2015 besloten de politieke partij De Samenleving op te richten.

Als politieke partij zal er meer aandacht zijn van de landelijke media. Demonstraties georganiseerd vanuit een politieke partij, hebben meer rechten en mogelijkheden. En tot slot wordt je door de wet beschermd als politieke partij en dat heeft de opstand in Nederland hard nodig (bescherming door de wet).

Wij willen met een groep positief, creatief en ruimdenkend ingestelde mensen het politieke systeem van binnen uit veranderen ten behoeve van de samenleving.

Om duidelijk te maken dat wij een politieke partij zijn die afstand doet van de gebruiken binnen het huidige systeem, kiezen wij ervoor een aantal zaken intern anders te regelen. Zoals:
Voor alle partijleden die in de tweede kamer zullen plaatsnemen, geldt een maximum
salaris van €2.500 netto (dit is 50% lager dan het huidige salaris van een Tweede
Kamerlid).
Ieder 2e Kamerlid van De Samenleving ziet af van de wachtgeldregeling (WW uitkering en
geen cent meer).
Openheid omtrent inkomsten en uitgaven van De Samenleving (maandelijks overzicht dat
door alle leden in te zien is).
Een intern referendum systeem (ieder lid kan een standpunt ter discussie stellen en
daarvoor een stemming aanvragen. Bij 2/3 voor-stemmers wordt het nieuwe standpunt
aangenomen).
Iedereen heeft een gelijke stem binnen de partij! Degene die de partij leidt, dat zijn wij
allemaal. De meerderheid leidt!

In de tekst hieronder wordt omschreven welke punten extra aandacht verdienen binnen de partij. LET WEL; alle punten van De Samenleving zijn richtlijnen en kunnen, zoals hierboven aangegeven, ter discussie gesteld worden middels een stemming/referendum.

Het gaat er om dat we voor alle punten, uitingen en oplossingen een meerderheid hebben die er achter staat, zodat het oude gezegde de meeste stemmen gelden weer zal zegevieren.

Het Doel
Het belangrijkste doel van De Samenleving is om het politieke systeem van binnen uit te veranderen. De maatschappij en politiek Den Haag wakker te maken en in te laten zien, dat dit systeem ook op een andere manier ingericht kan worden. Het is heel makkelijk om te roepen dat je het er niet mee eens bent. Het is daarentegen een stuk lastiger om oplossingen te bieden voor de dingen die fout gaan binnen het systeem. De Samenleving zal zich niet verlagen tot moddergooien, achterkamertjespolitiek en/of egotripperij. De partij zal zich volledig richten op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving door o.a. oplossingen aan te dragen, openheid te geven van informatie en door bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen van de samenleving.

Oplossingen
De Samenleving gaat zich richten op het uitwerken van oplossingen ten behoeve van de samenleving. Deze oplossingen worden uitgewerkt door mensen die hebben bewezen verstand te hebben van een bepaald onderwerp. De kennis van de experts zal aangevuld worden door de input van mensen op social media, ingestuurde brieven/e-mails en de input die volgt uit het bijwonen van bijeenkomsten.
Voor de oplossingen is het belangrijk dat we omdenken. We proberen niet het huidige systeem aan te passen, maar een geheel nieuwe manier van kijken uit te werken voor problemen in de samenleving.

Voor vernieuwing en verandering kan er voor veel zaken gekeken worden naar andere landen. De oplossingen zullen ten alle tijden getoetst worden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Samenleving ziet een 5 tal aandachtspunten als belangrijkste punten ten behoeve van de samenleving. Zijnde:

Zorg
De zorg mag niet meer draaien om hoeveel iets kost, maar om welke zorg iemand nodig heeft. De zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor de gehele samenleving, om die reden moet de decentralisatie teruggedraaid worden. Alle bedrijven die actief zijn binnen de zorg, dienen te werken zonder winstoogmerk.

Onderwijs
Het onderwijs dient als focus te hebben de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke achterstand, dient extra budget en kennis beschikbaar gesteld te worden.
In plaats van dat kinderen in een keurslijf gedwongen worden, zal de ontwikkeling van het talent van het kind voorop staan. Alle bedrijven die actief zijn binnen het onderwijs dienen te werken zonder winstoogmerk.

Wonen & Inkomen
Iedere inwoner in Nederland heeft recht op onderdak en een basisinkomen.
Alle bedrijven die actief zijn binnen de sociale woningbouw dienen te werken zonder winstoogmerk, als gevolg hiervan moeten de huurprijzen verlaagd worden.

Cultuur & Tradities
Elke bevolkingsgroep heeft recht op zijn eigen cultuur en tradities. Het is aan de overheid om bruggen te creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. De overheid dient de verschillen tussen bevolkingsgroepen aan te grijpen als verrijking en niet als vervreemding.

Economie
MKB is het hart van de samenleving en de economie. Het MKB dient gestimuleerd te worden en dus niet beperkt worden door een overvloed aan regelgeving/bureaucratie.
Banken dienen een ondersteunende rol te hebben ten behoeve van de economie.
De multinationals dienen voor alle omzet en winsten, gemaakt in Nederland, ook in Nederland de verschuldigde belasting af te dragen.

Voortvloeiend uit bovenstaande punten legt De Samenleving nadruk op het bindend referendum. Hierdoor zal de bevolking zich meer betrokken voelen bij de politiek en zal het basis principe van de democratie weer beter tot zijn recht komen. Eén van de eerste zaken die middels een bindend referendum voorgelegd dient te worden is de EU-lidmaatschap. Daarnaast zullen ook zaken zoals het leenstelsel, Participatiewet en de privatisering van de zorg, middels een bindend referendum voorgelegd dienen te worden aan de bevolking.

Naast de bovengenoemde punten zal De Samenleving zich natuurlijk ook richten op alle andere onderwerpen die betrekking hebben op onze samenleving.

Vreedzame acties
Wanneer er acties opgezet worden, dan zullen deze acties vreedzaam zijn. Vreedzaam betekent niet dat we met vlaggetjes gaan zwaaien op het Malieveld! Vreedzaam betekent dat er geen reden gegeven zal worden aan politie en ME om hun wapens te gebruiken. Ook zullen de landelijke media ingeschakeld worden om meer aandacht te geven aan de groeiende onrust.

Geweld
Met geweld los je niks op. Er zijn veel mensen in Nederland getraind om geweld uit te oefenen, maar hiervan wordt het grootste deel maandelijks betaald door de overheid. De overheid zal het dus altijd winnen qua geweld, zeker aangezien in Nederland er weinig mensen zijn die bereid zijn om hun gezondheid op het spel te zetten.

De Samenleving tolereert geen
Racisme, discriminatie, haat zaaiing, geweld, pesterijen, achterkamertjespolitiek, leugens en bedrog.

Maandelijkse lidmaatschap
Lid worden van De Samenleving kan voor € 2,- per maand.
Een lid is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse contributie. Wanneer een lid 2 maanden achter elkaar de contributie niet heeft betaald, dan komt het lidmaatschap automatisch te vervallen. Er zullen geen aanmaningskosten in rekening gebracht worden.

Jaarlijks lidmaatschap
Wanneer een lidmaatschap voor 1 jaar in één keer voldaan wordt, dan zijn de eenmalig kosten € 20,-.
Een jaarlijkse contributie kan tussentijds stop gezet worden, maar er zal geen contributie terug gestort worden.
Een lidmaatschap voor één jaar wordt niet automatisch verlengd.
BertusBadeend
 BertusBadeend - woensdag 12 augustus 2015 - 23:01   quote  deeplink  
quote:
Op donderdag 11 juni 2015 - 10:42 schreef De Samenleving het volgende:
Samenwerking, Eerlijkheid en Omdenken zijn de sleutels tot succes!

Het is ons duidelijk geworden dat zelfs een actiegroep met de beste intenties, hard wordt tegengewerkt door het maatschappelijke systeem. Op zich logisch, want de gevestigde orde zal zich altijd beschermen tegen een opkomende onrust/opstand. Gezien het feit dat de landelijke media en de vakbonden geen steun willen/durven te geven aan de groeiende opstand, zal deze opstand helaas mondjesmaat groeien.

BB: Landelijke media besteden aandacht aan goede initiatieven. Vakbonden alleen aan korte termijnwinst voor hun leden.

Groeiende onrust
Er is een groeiende onrust in Nederland, een onrust die wordt veroorzaakt door de marktwerking van de samenleving. Diezelfde onrust krijgt geen gehoor in politiek Den Haag.

BB: Hier sla je de plank mis. Deze onrust wordt bewust veroorzaakt en in stand gehouden onder het motto devide et impera. Zolang iedereen zich drukmaakt om dingen als zwarte piet zal niemand zich bemoeien met zaken die er toe doen.

Onze maatschappij draait niet om het welzijn van de mens, dier en natuur. Onze maatschappij draait alleen nog maar om de economie/geld, dit ten kosten van de zorg, onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt, voedsel, de harmonie tussen bevolkingsgroepen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

BB: Hier spreek je jezelf tegen. Onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt zijn maatgevend voor de stand van de economie. Als het puur om de economie zou gaan zouden dit de zaken zijn die als eerst aangepakt zouden worden. De UVRM wordt gerespecteerd door Nederland en wanneer dit niet het geval is (voorbeeld dataopslagwet) dan kan men met een gang naar het Europese hof Nederland dwingen zich hier alsnog aan te houden. Het probleem met voedsel valt de politiek niet aan te schrijven zo lang mensen massaal weigeren om voor kwaliteit te betalen

Politieke partij
Om er voor te zorgen dat alle benadeelden in de samenleving gehoord zullen worden in Den Haag en er alles op alles gezet zal worden om de mens weer centraal te stellen in de maatschappij, is op 1 februari 2015 besloten de politieke partij De Samenleving op te richten.

BB: Kleine hint. Mensen klagen maar zien zichzelf niet in een slachtofferrol. Proberen een partij te marketen als 'wij worden gepakt' heeft geen effect wanneer geen goed alternatief geboden wordt over hoe dan wel. Graag zou ik meer inhoudelijk horen over wat je bedoelt met 'de mens centraal stellen'. Wees concreet. Just my 2 cents ;)

Als politieke partij zal er meer aandacht zijn van de landelijke media. Demonstraties georganiseerd vanuit een politieke partij, hebben meer rechten en mogelijkheden. En tot slot wordt je door de wet beschermd als politieke partij en dat heeft de opstand in Nederland hard nodig (bescherming door de wet).

BB: Ja en nee. Aandacht kan negatief uitpakken wanneer het verzet geweldsvormen vertoont en wanneer dit in de media gekoppeld wordt als 'de nieuwe ss-ers' dan heb je snel een imagoprobleem. Moet je kunnen managen, zoals ome Geert doet met zijn brievenbluspissend personeel. Wederom: mijns inziens heeft de opstand ideeeen voor alternatieven nodig in plaats van alleen schoppen tegen het huidige regime

Wij willen met een groep positief, creatief en ruimdenkend ingestelde mensen het politieke systeem van binnen uit veranderen ten behoeve van de samenleving.

BB: Iedere partij heeft deze doelstelling vanuit hun eigen idealen.

Om duidelijk te maken dat wij een politieke partij zijn die afstand doet van de gebruiken binnen het huidige systeem, kiezen wij ervoor een aantal zaken intern anders te regelen. Zoals:
Voor alle partijleden die in de tweede kamer zullen plaatsnemen, geldt een maximum
salaris van €2.500 netto (dit is 50% lager dan het huidige salaris van een Tweede
Kamerlid).
Ieder 2e Kamerlid van De Samenleving ziet af van de wachtgeldregeling (WW uitkering en
geen cent meer).
Openheid omtrent inkomsten en uitgaven van De Samenleving (maandelijks overzicht dat
door alle leden in te zien is).
Een intern referendum systeem (ieder lid kan een standpunt ter discussie stellen en
daarvoor een stemming aanvragen. Bij 2/3 voor-stemmers wordt het nieuwe standpunt
aangenomen).
Iedereen heeft een gelijke stem binnen de partij! Degene die de partij leidt, dat zijn wij
allemaal. De meerderheid leidt!

BB: Ik ben van mening dat je de juiste mensen juist goed moet betalen. Dan ga je corruptie tegen en voorkom je dat je beste mensen jouw partij gebruiken als springplank naar een betere positie op de arbeidsmarkt

In de tekst hieronder wordt omschreven welke punten extra aandacht verdienen binnen de partij. LET WEL; alle punten van De Samenleving zijn richtlijnen en kunnen, zoals hierboven aangegeven, ter discussie gesteld worden middels een stemming/referendum.

Het gaat er om dat we voor alle punten, uitingen en oplossingen een meerderheid hebben die er achter staat, zodat het oude gezegde de meeste stemmen gelden weer zal zegevieren.

Het Doel
Het belangrijkste doel van De Samenleving is om het politieke systeem van binnen uit te veranderen. De maatschappij en politiek Den Haag wakker te maken en in te laten zien, dat dit systeem ook op een andere manier ingericht kan worden. Het is heel makkelijk om te roepen dat je het er niet mee eens bent. Het is daarentegen een stuk lastiger om oplossingen te bieden voor de dingen die fout gaan binnen het systeem. De Samenleving zal zich niet verlagen tot moddergooien, achterkamertjespolitiek en/of egotripperij. De partij zal zich volledig richten op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving door o.a. oplossingen aan te dragen, openheid te geven van informatie en door bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen van de samenleving.

BB: Wederom geen specifieke oplossingen in dit stuk

Oplossingen
De Samenleving gaat zich richten op het uitwerken van oplossingen ten behoeve van de samenleving. Deze oplossingen worden uitgewerkt door mensen die hebben bewezen verstand te hebben van een bepaald onderwerp. De kennis van de experts zal aangevuld worden door de input van mensen op social media, ingestuurde brieven/e-mails en de input die volgt uit het bijwonen van bijeenkomsten.
Voor de oplossingen is het belangrijk dat we omdenken. We proberen niet het huidige systeem aan te passen, maar een geheel nieuwe manier van kijken uit te werken voor problemen in de samenleving.

BB: Mag ik hier uit opmaken dat de oplossingen nog bedacht en uitgewerkt gaan moeten worden?

Voor vernieuwing en verandering kan er voor veel zaken gekeken worden naar andere landen. De oplossingen zullen ten alle tijden getoetst worden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Samenleving ziet een 5 tal aandachtspunten als belangrijkste punten ten behoeve van de samenleving. Zijnde:

Zorg
De zorg mag niet meer draaien om hoeveel iets kost, maar om welke zorg iemand nodig heeft. De zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor de gehele samenleving, om die reden moet de decentralisatie teruggedraaid worden. Alle bedrijven die actief zijn binnen de zorg, dienen te werken zonder winstoogmerk.

BB: Dit betekent dat een apotheker, een tandarts, een huisarts geen winst meer mag maken? Ik ben het met je eens dat de zorg te duur is, maar zorg tot een stichtingsapparaat omtoveren is slecht voor iedereen. Eerder zou je moeten denken aan het volledig mislukte systeem van verzekeringen wat momenteel wordt gehanteerd. De enige reden dat zorgaanbieders zoveel boven kostprijs kunnen rekenen is omdat de verzekeraars het toch wel dekken. En deze verzekeraars rekenen deze hogere kosten + 10% door aan de consument. Ik zou eerder dit corrupte systeem aanpakken dan specialisten hun inkomen te ontzeggen. Tenzij je naar een systeem wilt met volledig gecentraliseerde zorg waarin de overheid zorgdraagt voor de zorgkosten. In Thailand werkt een dergelijk systeem erg goed.

Onderwijs
Het onderwijs dient als focus te hebben de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke achterstand, dient extra budget en kennis beschikbaar gesteld te worden.
In plaats van dat kinderen in een keurslijf gedwongen worden, zal de ontwikkeling van het talent van het kind voorop staan. Alle bedrijven die actief zijn binnen het onderwijs dienen te werken zonder winstoogmerk.

Ook hier: als je onderwijs zonder winstoogmerk wilt realiseren zul je het gecentraliseerd door de overheid moeten laten organiseren. Het probleem van een dergelijk systeem is dat naarmate de jaren vorderen, de overheid steevast gaat knabbelen aan de uitgaven en zo het systeem weer uitholt.

Wonen & Inkomen
Iedere inwoner in Nederland heeft recht op onderdak en een basisinkomen.
Alle bedrijven die actief zijn binnen de sociale woningbouw dienen te werken zonder winstoogmerk, als gevolg hiervan moeten de huurprijzen verlaagd worden.

Ik zou eerder kijken naar de carrousel van koopsubsidie, hypotheekrente-aftrek waardoor mensen teveel kunnen lenen en de woningprijzen stijgen, waardoor de huurprijzen stijgen en huursubsidie nodig is. Hierdoor kunnen mensen duurder huren en stijgen de prijzen van koopwoningen verder. Daadwerkelijk probleem is de rente. Men zou nooit in staat mogen zijn om iemand uit zijn huis te zetten of zijn inkomsten puur te verdienen door het beschikbaar stellen van iemands primaire levensbehoefte. Lybie heeft dit geslaagd doorgevoerd, totdat we het platgegooid hebben.

Cultuur & Tradities
Elke bevolkingsgroep heeft recht op zijn eigen cultuur en tradities. Het is aan de overheid om bruggen te creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. De overheid dient de verschillen tussen bevolkingsgroepen aan te grijpen als verrijking en niet als vervreemding.

Dit kan werken, mits de bevolkingsgroepen gelijkwaardig perspectief hebben.

Economie
MKB is het hart van de samenleving en de economie. Het MKB dient gestimuleerd te worden en dus niet beperkt worden door een overvloed aan regelgeving/bureaucratie.
Banken dienen een ondersteunende rol te hebben ten behoeve van de economie.
De multinationals dienen voor alle omzet en winsten, gemaakt in Nederland, ook in Nederland de verschuldigde belasting af te dragen.

BB: Internationale wetgeving zal je bij het belasten van de multinationals in de weg staan, en nog belangrijker: de koninging is grootaandeelhouder in veel van de koninklijke organisaties. Ik raad je aan niet tegen de verkeerde schenen te schoppen. Daarnaast is het MKB ook erg volatiel. 90% van de ondernemingen zijn het eerste jaar failliet. In een kapitalistisch model is er slechts 1 uitkomst: monopoliepositie. Dit valt lastig terug te draaien. Daarnaast zou een systeem waarin alle medewerkers een gelijk deel van de opbrengst mogen opstrijken beter werken

Voortvloeiend uit bovenstaande punten legt De Samenleving nadruk op het bindend referendum. Hierdoor zal de bevolking zich meer betrokken voelen bij de politiek en zal het basis principe van de democratie weer beter tot zijn recht komen. Eén van de eerste zaken die middels een bindend referendum voorgelegd dient te worden is de EU-lidmaatschap. Daarnaast zullen ook zaken zoals het leenstelsel, Participatiewet en de privatisering van de zorg, middels een bindend referendum voorgelegd dienen te worden aan de bevolking.

Het probleem met referendum is dat mensen vaak de kennis ontberen om te weten wat ze stemmen. Democratie zijn twee wolven en een schaap die stemmen op wat er op het menu staat. Klinkt logisch, maar in Nederland zal de uitkomst wolf zijn...

Naast de bovengenoemde punten zal De Samenleving zich natuurlijk ook richten op alle andere onderwerpen die betrekking hebben op onze samenleving.

Vreedzame acties
Wanneer er acties opgezet worden, dan zullen deze acties vreedzaam zijn. Vreedzaam betekent niet dat we met vlaggetjes gaan zwaaien op het Malieveld! Vreedzaam betekent dat er geen reden gegeven zal worden aan politie en ME om hun wapens te gebruiken. Ook zullen de landelijke media ingeschakeld worden om meer aandacht te geven aan de groeiende onrust.

Wanneer politie en ME aanwezig zijn, zullen er altijd eerst een paar over de schreef gaan en uiteindelijk loopt het uit de hand

Geweld
Met geweld los je niks op. Er zijn veel mensen in Nederland getraind om geweld uit te oefenen, maar hiervan wordt het grootste deel maandelijks betaald door de overheid. De overheid zal het dus altijd winnen qua geweld, zeker aangezien in Nederland er weinig mensen zijn die bereid zijn om hun gezondheid op het spel te zetten.

De overheid heeft monopolie op geweld en dit is een uiterst kwalijke zaak. Beter zou zijn: een ieder mens heeft het recht volledig gevrijwaard te zijn van geweld. Geweld mag uitsluitend gebruikt worden om jezelf en jouw bezit te verdedigen. Op dat moment is alles geoorloofd

De Samenleving tolereert geen
Racisme, discriminatie, haat zaaiing, geweld, pesterijen, achterkamertjespolitiek, leugens en bedrog.

Deze uitingen zijn allen inherent aan de aard van de mens. Dit ga je nooit kunnen uitroeien.

Maandelijkse lidmaatschap
Lid worden van De Samenleving kan voor € 2,- per maand.
Een lid is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse contributie. Wanneer een lid 2 maanden achter elkaar de contributie niet heeft betaald, dan komt het lidmaatschap automatisch te vervallen. Er zullen geen aanmaningskosten in rekening gebracht worden.

Jaarlijks lidmaatschap
Wanneer een lidmaatschap voor 1 jaar in één keer voldaan wordt, dan zijn de eenmalig kosten € 20,-.
Een jaarlijkse contributie kan tussentijds stop gezet worden, maar er zal geen contributie terug gestort worden.
Een lidmaatschap voor één jaar wordt niet automatisch verlengd.
verder succes met je partij!
VVout
 VVout - maandag 28 september 2015 - 14:29   quote  deeplink  
Het is om te janken, wat mag ik niet?

http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4151279/2015/09/28/Kans-op-geweld-tegen-christen-in-azc-is-100-procent.dhtml

Plaats een reactie:
 Je naam (of nickname) (verplicht)
 Je e-mail adres (wordt nooit getoond maar moet wel werken!)
 Vul de volgende code hier in: 3155
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en algemene forum regels.
Headliner: Politiek Nieuws Plaats een nieuw antwoord  

Index / Politiek / Binnenlandse Politiek / topic: De Samenleving

0.0062761